Traditional pounding songs (Machinga)

Ipu, Ipu kwa Abiti Joni Ipu, Ipu kwa Abiti Joni Kutwa, kutwa kwakutwa jika Kulya, kulya kwakulya wosope. Translation: Rice at Miss Joni’s, When it comes to pounding I do it alone. But when it comes to eating, everyone is...

Read More