Category: Folktales

RAKELE

Picture courtesy of Shutterstock. Kalekale, kunali mtsikana wina dzina lake Rakele. (A long time ago, there was a girl whose name was Rakele (Rachel). Tsiku lina, Rakelo anapita kuthengo ndi anzake kukatola bowa. Ali kumeneko...

Read More
Loading